Konserwacja placów zabaw

Malowanie elementów wyposażeniaPubliczne place zabaw powinny być poddawane okresowym przeglądom zgodnie z wymaganiami norm PN EN 1176:2009 i PN EN 1177:2009. Kontrole te mają na celu określenie stanu technicznego placu zabaw oraz wskazanie elementów wymagających naprawy lub wymiany. Zalecenia norm określają również, jak należy dbać o plac zabaw, aby bezpiecznie służył jak najdłużej.

Elementy placu zabaw są narażone na różnego rodzaju czynniki mogące powodować ich degradację i uszkodzenia. Czynnikami tymi są przede wszystkim warunki atmosferyczne: opady deszczu, śnieg i mróz, nadmierne działanie słońca. Na skutek ich działania, elementy drewniane mogą ulegać zagrzybieniu, pękaniu, odkształcaniu. Elementy metalowe mogą natomiast ulegać korozji. We wszystkich wypadkach, niekonserwowane elementy ulegają szybszemu zużyciu i zmniejszeniu ich wytrzymałości, a co za tym idzie, spadkowi ich bezpieczeństwa w użytkowaniu.

Nasza firma oferuje kompleksową konserwację placów zabaw polegającą na:

  • Zabezpieczanie drewnianych konstrukcji środkami grzybobójczymi
  • Barwienie i lakierowanie elementów drewnianych lakierami nietoksycznymi
  • Oczyszczanie elementów metalowych z rdzy i malowanie farbami antykorozyjnymi
  • Wymianę i uzupełnianie elementów wyposażenia, takich jak śruby, nakrętki, deski, szczeble, linki, poręcze, łańcuchy itp.
  • Poprawę zamocowania konstrukcji w gruncie takich jak huśtawki, karuzele, zjeżdżalnie, urządzenia do wspinaczki)
  • Bieżące oraz interwencyjne naprawy

Profesjonalnie wykonany coroczny przegląd i stała konserwacja placu zabaw zapewnią jego bezpieczne użytkowanie przez długi czas.

Poniżej przedstawiamy wykaz norm stosowanych podczas przeglądu:

Konserwacja mocowań linowych

PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie — Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań

PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie — Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek

PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie — Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni

PN-EN 1176-4:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie — Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych

PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie — Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli

PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie — Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących

PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie — Część 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacji i eksploatacji

PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie — Część 10: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań całkowicie obudowanych urządzeń do zabawy

PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie — Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań sieci przestrzennej

PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki — Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku