Świadectwa charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej określa roczne zapotrzebowanie budynku lub lokalu na nieodnawialną energię pierwotną (EP) i końcową (EK) przeznaczoną na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji oraz, w przypadku budynków użyteczności publicznej, także na potrzeby oświetlenia.

Świadectwa są sporządzane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia oraz figurujące w jednym z rejestrów osób uprawnionych prowadzonych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PIIB), Izbę Architektów RP (IARP) lub Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa (MIB). Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez okres 10 lat od jego wystawienia pod warunkiem braku zmiany charakterystyki energetycznej budynku lub lokalu wynikającej np. z termomodernizacji (docieplenie, wymiana okien itp.). W takim wypadku po zaistnieniu tych okoliczności świadectwo powinno zostać odnowione przed upływem tego terminu.

Świadectwo muszą posiadać:

  • budynek lub lokal mieszkalny podlegający sprzedaży lub wynajmowi
  • budynek użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej pow. 1000 m2 (lotnisko, dworzec, urząd, szkoła, muzeum itp.) – w tym wypadku świadectwo musi znajdować się w widocznym i dostępnym dla wszystkich miejscu
  • budynek lub lokal mieszkalny, w którym na skutek modernizacji zmieniła się charakterystyka energetyczna (np. wymiana okien, ocieplenie).
  • lokal w budynku stanowiący samodzielną całość techniczno-użytkową

Nasza firma oferuje Państwu wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego.

Świadectwa dostarczamy w 2 egzemplarzach papierowych i jednej elektronicznej (PDF).

Cena świadectwa zależy od powierzchni i przeznaczenia budynku lub lokalu.