Audyty energetyczne

Celem audytu energetycznego jest zdobycie informacji o zużyciu energii danego budynku lub kompleksu budynków oraz zaproponowanie rozwiązań mających na celu zmniejszenie tego zużycia, a co za tym idzie, również kosztów.

Audyt energetyczny:

  • określa ilość i strukturę zużywanej energii,
  • zawiera propozycję zmian technicznych, organizacyjnych, formalnych
  • określa koszty poszczególnych zmian, oszczędności wynikające z ich wdrożenia oraz stopę zwrotu z inwestycji
  • wskazanie najbardziej optymalnego wariantu modernizacji

Oferujemy Państwu wykonanie audytu energetycznego przez doświadczonego audytora zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Cena audytu zależy od jego zakresu, wielkości budynku oraz jego przeznaczenia.

Ważną informacją jest, iż wykonanie audytu może być podstawą do ubiegania się o premię termomodernizacyjną.